มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Library & Information Science Source: $53,189.55
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $42,659.21
Library Literature & Information Science Full Text: $7,996.57

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text ให้การดูแล จัดการ และ จัดทำดัชนี วารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 229 รายการ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล Academic Search เวอร์ชันต่างๆ 44 รายการ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 241 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 521 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 426 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • ระบบอัตโนมัติ
 • การดูแล และ ฟื้นฟูหนังสือ
 • การทำแคตตาล็อก
 • การตรวจสอบเนื้อหาต่างๆ
 • ขั้นตอนการหมุนเวียน
 • การจัดหมวดหมู่
 • ลิขสิทธิ์
 • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบ ERM
 • การค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • อุปกรณ์ และ วัสดุต่างๆของห้องสมุด
 • ประชาสัมพันธ์
 • การตีพิมพ์
 • หนังสือหายาก
 • บริการการอ้างอิง