Atla Resources for the Study of Religion & Theology

Atla ผลิตเครื่องมือวิจัย เพื่อการศึกษาศาสนา และเทววิทยา ที่เชื่อถือได้ออกมาเป็นจำนวนมาก หากคุณกำลังมองหาข้อมูลบรรณานุกรม บทความ หรือวารสารฉบับเต็มที่ครอบคลุมหัวข้อ และภาษาที่หลากหลาย เครื่องมือวิจัยเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นสำหรับคุณ

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials PLUS (Atlas PLUS)

จัดทำโดย Atla ซึ่งเป็นสมาชิกของ association of collectors and connectors in religion and theology ฐานข้อมูล Atla® (Atla RDB ® ) with AtlaSerials PLUS® (Atlas PLUS®) ได้รวบรวมเอาดัชนีชั้นนำเข้ากับบทความ วารสาร บทวิจารณ์ หนังสือ และ คอลเลกชันของบทความในทุกสาขาวิชาศาสนาเข้ากันกับคอลเล็กชั่นออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของ Atla

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)

จัดทำโดย Atla ซึ่งเป็นสมาชิกของ association of collectors and connectors in religion and theology ฐานข้อมูลนี้รวมดัชนีชั้นนำจาก Atla Religion Database® (Atla RDB®) กับ AtlaSerials® (Atlas®) หนึ่งในคอลเล็กชั่นออนไลน์ฉบับเต็มของวารสารด้านการศาสนาและเทววิทยา

Atla Religion Database (Atla RDB)

จัททำโดย Atla สมาชิกของสมาคมนักสะสมและการเชื่อมต่อในศาสนา และเทววิทยา, ฐานข้อมูลนี้เป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางศาสนา และศาสนศาสตร์ ครอบคลุมบันทึกบรรณานุกรม และหัวข้อต่าง ๆ เช่นการศึกษาพระคัมภีร์ ศาสนา โลกประวัติศาสตร์ คริสตจักร และ ศาสนาในประเด็นสังคมต่างๆ

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1 คือแหล่งข้อมูลเอกสารทางศาสนา และ ศาสนศาสตร์ที่มีข้อมูลตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13 ผ่าน the 1893 World Parliament of Religions โดยคอลเลกชันนี้ครอบคลุมหัวข้อทางศาสนาที่หลากหลาย รวมถึงหนังสือจำนวนมากในภาษาอราเมอิก อาหรับ กรีก และ ฮิบรู

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2 เป็นคลังของวรรณกรรมทางด้านศาสนา และ ศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี 1894 ถึงปี 1922 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสนาในอเมริการะหว่างศตวรรษ รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้มาจากทางตะวันตก

New Testament Abstracts Online

ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือระหว่าง Atla และ Boston College, ฐานข้อมูลนี้คือความช่วยเหลือด้านบรรณานุกรมสำหรับนักวิชาการด้านศาสนา และเทววิทยา บรรณารักษ์ นักบวช และนักศึกษาของพันธสัญญาใหม่ และสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์

Old Testament Abstracts Online

ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือระหว่าง Atla และ Catholic Biblical Association ฐานข้อมูลนี้มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับ บทความวารสาร เอกสาร ผลงานจากผู้เขียนหลายท่าน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านศาสนา และเทววิทยา

Atla - Alumni Access

จัดทำโดย Atla สมาชิกของสมาคมนักสะสม และ ตัวกลางการเชื่อมต่อในศาสนา และ เทววิทยา โดยฐานข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษาทางศาสนา และเทววิทยามาก ช่วยให้ศิษย์เก่าของคุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Atla เดียวกันกับที่พวกเขาใช้ขณะที่เป็นนักศึกษา ด้วยการบอกรับ Atla – Alumni Access

เกี่ยวกับ Atla

ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 ในฐานะ American Theological Library Association, Atla คือสมาคมที่มีบรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเป็นสมาชิก โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิจัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาด้านศาสนา และเทววิทยา สมาชิกของพวกเขาประกอบด้วย บุคคล และห้องสมุดกว่า 800 รายจากสถาบันการศึกษา ที่มีประเพณี และภูมิหลังทางศาสนาอันหลากหลาย

ในฐานะชุมชนของผู้ที่สร้างคอลเลคชั่น, Atla ทำงานเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการทั่วโลกในด้านศาสนา และเทววิทยา โดยช่วยพัฒนางานของห้องสมุด และผู้ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอสอนการใช้งาน

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — วิดีโอนี้ครอบคลุมถึงสามวิธีในการสืบค้นการอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิล โดยใช้ฟังก์ชัน Atla’s Scripture Search, Bible Citation Index และ ช่องการค้นหา the Scripture Citation

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Atla หรือยัง?