Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Business Source Ultimate: $1,178,769.81
Business Source Complete: $901,072.45
Business Source Premier: $658,622.77
Business Source Elite: $317,927.27

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Business Source Elite zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 722 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 73
Kanada: 73
Střední a východní Evropa: 257
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 47
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 174
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 360
Itálie a italské Švýcarsko: 28
Japonsko: 41
Korea: 9
Latinská Amerika a Karibik: 138
Blízký východ a severní Afrika: 183
Nizozemsko a Flandry: 35
Severské země: 24
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 271
Španělsko: 42
Subsaharská Afrika: 49
Spojené království a Irsko: 566
USA: 1,057
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 25
Střední a východní Evropa: 99
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 10
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 35
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 124
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 1
Korea: 3
Latinská Amerika a Karibik: 50
Blízký východ a severní Afrika: 36
Nizozemsko a Flandry: 18
Severské země: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 71
Španělsko: 9
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 423
USA: 761
Austrálie a Nový Zéland: 8
Kanada: 12
Střední a východní Evropa: 23
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 9
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 39
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 10
Blízký východ a severní Afrika: 7
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 3
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 52
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 319
USA: 464
Austrálie a Nový Zéland: 4
Kanada: 3
Střední a východní Evropa: 4
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 17
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 1
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 42
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 2
Spojené království a Irsko: 147
USA: 256

Ahead of Print

Business Source Elite zahrnuje obsah Ahead of Print pro relevantní tituly od klíčových vydavatelů.  

Videozáznamy jsou důležitou součástí obsahu

Business Source Elite zahrnuje více než 75 000 videí od Associated Press. Video kolekce této přední zpravodajské agentury obsahuje videa publikovaná od roku 1930 do současnosti. Aktualizují se každý měsíc.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Elite zahrnuje 4 289 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 3 097 z nich je recenzováno.