มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Elite ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1,722 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 75
Canada: 73
Central & Eastern Europe: 255
China, Hong Kong & Taiwan: 47
France, French Belgium & Romandy: 174
Germany, Austria & German Switzerland: 368
Italy & Italian Switzerland: 28
Japan: 44
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 140
Middle East & North Africa: 189
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 24
South Asia & Southeast Asia: 286
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 54
United Kingdom & Ireland: 568
United States: 1,065
Australia & New Zealand: 28
Canada: 25
Central & Eastern Europe: 98
China, Hong Kong & Taiwan: 10
France, French Belgium & Romandy: 34
Germany, Austria & German Switzerland: 125
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 50
Middle East & North Africa: 35
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 423
United States: 758
Australia & New Zealand: 8
Canada: 12
Central & Eastern Europe: 23
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 39
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 10
Middle East & North Africa: 6
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 52
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 318
United States: 463
Australia & New Zealand: 4
Canada: 3
Central & Eastern Europe: 4
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 17
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 147
United States: 256

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Elite นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Business Source Elite ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Elite ประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 4,289 ฉบับ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 3,097 รายการจากที่ได้กล่าวไป