Další vlastnostni

Kromě indexování tisíců základních vědeckých časopisů nabízí CAB Abstracts rozsáhlý záběr nečasopisecké literatury z celého světa, včetně výročních zpráv, obecných zpráv, knih, sborníků z konferencí, terénních poznámek a mnoha dalšího.

Tato databáze je vybavena rozsáhlou předmětovou indexací s CAB Thesaurus, nástrojem CABI pro řízený slovník, což usnadňuje vyhledávání a poskytuje přesnější přístup ke všem relevantním výzkumům.

CAB Abstracts obsahuje publikace z více než 120 zemí v 50 jazycích. Toto mezinárodní zaměření umožňuje přístup k širokému průřezu světového výzkumu. Všechny země světa jsou zahrnuty, včetně rozvojových zemí.

Hledáte plné texty časopisů z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě? Další informace o CAB Abstracts s plným textem.

Předmětové pokrytí:

  • Zemědělství
  • Životní prostředí
  • Veterinární vědy
  • Fauna a flora
  • Mykologie a parazitologie
  • Potravinářství
  • Lidské zdraví
  • Výživa