สิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Environment Index

Environment Index คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพลังงาน นโยบายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีบันทึกนับล้านรายการจากวารสารสิ่งแวดล้อมชั้นนำ และอรรถาภิธานด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย

Waters & Oceans Worldwide

Waters & Oceans Worldwide นำเสนอการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อที่ครอบคลุมทุกด้านของการวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำ และการบำบัดน้ำ จัดทำโดย NISC South Africa ที่ซึ่งรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลายรายการจากทั่วโลก