เกษตรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์การอาหาร

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Biological & Agricultural Index Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Biological & Agricultural Index Plus เป็นฐานข้อมูลของบทความฉบับเต็ม การจัดทำดัชนี และ บทคัดย่อ จากวารสารการวิจัยทางชีววิทยาและการเกษตรที่สำคัญ เป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับผู้ที่ศึกษาในอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ การจัดการกับสัตว์ป่า และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

Food Science Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Food Science Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านการวิจัยของอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยรายการ รวมถึงรายงานอุตสาหกรรมอาหาร และ รายงานตลาดมากมาย สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัย การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรม