เศรษฐศาสตร์ และ ธุรกิจ

ฐานข้อมูลการวิจัย

Business Source Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยทางธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญหลังจบการศึกษา Business Source Alumni Edition นำเสนอข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลล่าสุดจากนิตยสารและวารสารทางธุรกิจ

EconLit with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

EconLit with Full Text คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ นำเสนอวารสารฉบับเต็ม รวมถึงวารสาร American Economic Association โดยไม่มีความล่าช้าของข้อมูล นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการจัดทำดัชนีทั้งหมดใน EconLit ซึ่งเป็นไปตามระบบ JEL การจำแนกคุณภาพสูงสำหรับวรรณคดีด้านเศรษฐศาสตร์

EconLit

ด้วยการยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกมายาวนาน Journal of Economic Literature (JEL) คือดัชนีจาก American Economic Association เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการอ้างอิง และบทคัดย่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

Entrepreneurial Studies Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ และ การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Entrepreneurial Studies Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ธุรกิจ และนักวิจัย มีวารสารและหนังสือฉบับเต็มหลายร้อยรายการ และยังมีโปรไฟล์บริษัท รวมทั้งวิดีโอต่างๆอีกมากมาย

Hospitality & Tourism Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Hospitality & Tourism Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงกฎหมายการบริการ แนวโน้มตลาด และการจัดการโรงแรม นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังมีนิตยสาร รายงานในระดับบริษัทและระดับประเทศ หนังสือ และ หนังสือพิมพ์ต่างๆ

คอลเลกชัน eBook

คอลเลกชันการสมัครสมาชิกธุรกิจ EBSCO eBooks

ช่วยให้นักศึกษา และคณาจารย์เข้าถึง e-book เพื่อการศึกษาด้านธุรกิจหลายพันเล่ม ตั้งแต่การทำวิจัยทางด้านธุรกิจไปจนถึงการช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางธุรกิจ คอลเลคชันนี้นำเสนอหนังสือตามความต้องการของห้องสมุดของคุณ