เหตุใดจึงควรบอกรับคอลเลคชั่น EBSCO eBooks?

 • ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการได้หนังสือ e-book ด้านธุรกิจจำนวนมาก
 • คัดสรรโดยบรรณารักษ์พัฒนาคอลเลกชันของ EBSCO
 • เข้าใช้งานได้โดยไม้จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่มีการเทิร์นอเวย์
 • เพิ่ม e-book ใหม่เป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสบการณ์การสืบค้น และการอ่าน
 • ได้รับบันทึก MARC Records
 • รองรับการตัดสินใจซื้อด้วยข้อมูลการใช้งาน และรายงานต่างๆ
 • จัดการ EBSCO eBooks ได้อย่างง่ายดายผ่าน EBSCO eBook Manager
ebooks business collection design thinking at work cover image
Design Thinking at Work: How Innovative Organizations Are Embracing Design
ebooks business collection organic profit cover image
The Organic Profit: Rodale and the Making of Marketplace Environmentalism
ebooks business collection human resource excellence cover image
Human Resource Excellence: An Assessment of Strategies and Trends

เข้าถึง E-Books ได้หลากหลายสาขาวิชา:

 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • การพัฒนาอาชีพ
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
 • การเงิน
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • อุตสาหกรรมและแรงงาน
 • ความเป็นผู้นำและการจัดการ
 • การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
 • จิตวิทยาองค์กร
 • การขาย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดพิมพ์เชิงวิชาการชั้นนำ ได้แก่:

 • Berrett-Koehler Publishers, Inc. 
 • Emerald Group Publishing Ltd.
 • Harvard University Press  
 • John Wiley & Sons  
 • Kogan Page  
 • Oxford University Press  
 • Princeton University Press  
 • Stanford University Press  
 • Taylor & Francis 
 • Yale University Press