มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Academic Search Ultimate: $3,718,144.01
Academic Search Complete: $3,136,475.60
Academic Search Premier: $2,689,543.35
Academic Search Elite: $1,043,389.46

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Academic Search Complete ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4,323 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Greece
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 182
Canada: 175
Central & Eastern Europe: 889
China, Hong Kong & Taiwan: 186
France, French Belgium & Romandy: 98
Germany, Austria & German Switzerland: 797
Greece: 25
Italy & Italian Switzerland: 304
Japan: 102
Korea: 82
Latin America & the Caribbean: 872
Middle East & North Africa: 759
Netherlands & Flanders: 238
Nordic Countries: 90
Portugal: 53
South Asia & Southeast Asia: 578
Spain: 200
Sub-Saharan Africa: 142
United Kingdom & Ireland: 2,017
United States: 1,712
Australia & New Zealand: 84
Canada: 103
Central & Eastern Europe: 432
China, Hong Kong & Taiwan: 44
France, French Belgium & Romandy: 19
Germany, Austria & German Switzerland: 428
Greece: 10
Italy & Italian Switzerland: 88
Japan: 20
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 444
Middle East & North Africa: 325
Netherlands & Flanders: 150
Nordic Countries: 35
Portugal: 22
South Asia & Southeast Asia: 324
Spain: 76
Sub-Saharan Africa: 68
United Kingdom & Ireland: 1,683
United States: 1,326
Australia & New Zealand: 37
Canada: 66
Central & Eastern Europe: 119
China, Hong Kong & Taiwan: 16
France, French Belgium & Romandy: 7
Germany, Austria & German Switzerland: 289
Greece: 2
Italy & Italian Switzerland: 17
Japan: 2
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 84
Middle East & North Africa: 71
Netherlands & Flanders: 107
Nordic Countries: 19
Portugal: 6
South Asia & Southeast Asia: 126
Spain: 10
Sub-Saharan Africa: 23
United Kingdom & Ireland: 1,136
United States: 771
Australia & New Zealand: 19
Canada: 39
Central & Eastern Europe: 37
China, Hong Kong & Taiwan: 8
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 103
Greece: 0
Italy & Italian Switzerland: 9
Japan: 1
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 31
Middle East & North Africa: 13
Netherlands & Flanders: 37
Nordic Countries: 3
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 69
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 14
United Kingdom & Ireland: 520
United States: 470

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Academic Search Complete นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ  

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Academic Search Complete ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,395 รายการ

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Academic Search Complete ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม