ชุดวารสารด้านศาสนา และเทววิทยาชิ้นสำคัญ

Atla Religion Database with AtlaSerials ให้ความครอบคลุมย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 และมีดัชนีวารสารย้อนหลังไปตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้า วารสารได้รับการคัดเลือกเพื่อรวมตามหัวข้อ และขอบเขตทางวิชาการ

บันทึกดัชนีมากกว่า 3 ล้านรายการที่ครอบคลุมวรรณกรรมการวิจัยของศาสนารวมถึง:

  • บันทึกการตรวจสอบมากกว่า 1 ล้านรายการ
  • บันทึกเรียงความมากกว่า 280,000 รายการ
  • บันทึกหนังสือมากกว่า 460,000 รายการ

วีดีโอสอนการใช้งาน

Atla - Three Methods To Search For Biblical Scripture Citations — วิดีโอนี้ครอบคลุมถึงสามวิธีในการสืบค้นการอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิล โดยใช้ฟังก์ชัน Atla’s Scripture Search, Bible Citation Index และ ช่องการค้นหา the Scripture Citation