ครอบคลุมทุกด้านของอาหาร และโภชนาการ

นอกจากเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และโภชนาการแล้ว FSTA with Full Text ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารในหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ความปลอดภัยของอาหาร
 • เทคโนโลยี Omics
 • อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ความยั่งยืน

มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันของ FSTA with Full Text คือ 146,623.58 ดอลลาร์สหรัฐ.

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
อเมริกา
Australia & New Zealand
Central & Eastern Europe
ตะวันออกไกล
Middle East & North Africa
Sub-Saharan Africa
ยุโรปตะวันตก
อเมริกา : 21
Australia & New Zealand: 6
Central & Eastern Europe: 29
ตะวันออกไกล : 33
Middle East & North Africa: 16
Sub-Saharan Africa: 7
ยุโรปตะวันตก : 161

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

FSTA with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 1,006 รายการ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

เกี่ยวกับ IFIS

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) บริหารจัดการโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญภายใน IFIS ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการ:

 • สนับสนุนผู้ที่กำลังศึกษา และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ โดยช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ได้ง่ายขึ้น
 • รักษาความสมบูรณ์ และความถูกต้องในด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาใน
  ศาสตร์แห่งอาหาร และสุขภาพ
  ทั่วโลก