Potravinářský průmysl a zemědělství

Odborné databáze

Business Source Corporate Plus   ·  Plný text

Business Source Corporate Plus je řešení pro podnikový výzkum, které lze přizpůsobit široké škále trhů a oblastí. Nabízí nejucelenější plnotextové obchodní informace pro dnešní společnosti, včetně obchodních časopisů, magazínů a odborných publikací od předních vydavatelů, a také informace o společnostech a zásadní zpravodajský obsah.

CAB Abstracts

CAB Abstracts, které vydává CABI, jsou přední anglicky psanou informační službou poskytující přístup ke světové literatuře z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě.

Environment Complete   ·  Plný text

Environment Complete je přední plnotextová databáze se zaměřením na environmentální studia. Obsahuje stovky špičkových environmentálních časopisů se zaměřením na ekologii, energetiku, environmentální politiku, udržitelnost a další související témata.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide (FFAB) kombinuje bibliografické databáze z celého světa, které se zaměřují na ichtyologii, rybolov, akvakulturu a biologii vodních organismů.

Hospitality & Tourism Complete   ·  Plný text

Hospitality & Tourism Complete je plnotextová databáze, která spolehlivě pokrývá všechny oblasti gastronomie, hotelového managementu a cestovního ruchu. Součástí obsahu jsou také nové trendy v gastronomii a hoteliérství. Vedle plnotextových časopisů databáze obsahuje také populární magazíny, knihy a noviny.

STM Source   ·  Plný text

STM Source je komplexní plnotextová databáze navržená speciálně pro potřeby výzkumníků, produktových manažerů a inženýrů. Databáze obsahuje tisíce odborných časopisů, magazínů, zpráv a dalších informačních zdrojů pro podporu výzkumu a inovací v řadě oborů.

Sustainability Reference Center   ·  Plný text

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Zahrnuje plnotextové časopisy, knihy, odborné publikace, analýzy a případové studie.

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Tato rozsáhlá specializovaná databáze zahrnuje odbornou literaturu se zaměřením na potraviny, nápoje a výživu. Vzniká pod vedením odborného týmu IFIS - neziskové organizace, která usiluje o rozvoj vědy o potravinách a podporuje klíčové civilizační hodnoty jako jsou lidské zdraví a kvalita života.