Amerykańskie biblioteki odgrywają kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w ich społecznościach. Według American Library Association (ALA) biblioteki "przodują w rozwiązywaniu wielu niewidzialnych barier rozwoju gospodarczego poprzez budowanie umiejętności cyfrowych, ofertę klas czytania, nauki języka angielskiego jako obcego (ESL), przygotowania do egzaminu General Educational Development (GED), zapewnianie dostępu do internetu i technologii, wsparcie procesów ubiegania się o Zieloną Kartę i obywatelstwo, pośredniczenie pomiędzy ludźmi a niedrogą opieką zdrowotną, ofertę programów wczesnej edukacji, udzielenie młodzieży ze wszystkich środowisk ekonomicznych możliwości zaangażowania się w naukę, kodowanie i tworzenie przestrzeni STEAM i nie tylko."

W roku 2020 ALA uruchomiło program Libraries Build Business (LBB) - krajową inicjatywę wspieraną przez Google, która ma na celu zwiększenie pojemności bibliotek oferujących programy lub usługi lokalnym przedsiębiorcom i społeczności małych firm, stawiając na pierwszym miejscu przedsiębiorców o niskich dochodach i niedostatecznie reprezentowanych. Pobierz poradnik Libraries Build Business, aby dowiedzieć się więcej.

Ponadto, oto siedem wskazówek, które mogą pomóc bibliotekom w tworzeniu lub rozszerzaniu ich programów i usług w celu zaspokojenia potrzeb małych firm i przedsiębiorców:

  1. Rozszerz kolekcję e-zasobów swojej biblioteki dla małych firm. Zestaw odpowiednio dobranych baz danych, e-booków i czasopism cyfrowych może zapewnić dostęp do informacji o społeczności, trendów branżowych, spostrzeżeń marketingowych i innych badań.
  2. Zapewnij dostęp do platform e-learningowych. E-learning to elastyczna opcja dla zapracowanych przedsiębiorców, ponieważ mogą uzyskać dostęp do treści w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Rozważ zasoby e-learningowe, które pomogą im pisać biznesplany, tworzyć arkusze kalkulacyjne i prezentacje, kodować aplikacje i strony internetowe oraz zdobyć zasięgi w mediach społecznościowych.
  3. Zaoferuj przestrzeń do spotkań. Oprócz zapewnienia spokojnego miejsca do pisania biznesplanu, sale konferencyjne w bibliotece zapewniają przedsiębiorcom przestrzeń do zorganizowania spotkań grup fokusowych, aby pomóc udoskonalić pomysł na produkt lub usługę.
  4. Publikuj regularnie e-biuletyn. Udostępniaj artykuły o najnowszych trendach biznesowych i promuj usługi dla małych firm w swojej bibliotece. Zaproś użytkowników biblioteki do subskrypcji biuletynu.
  5. Przedstaw program biblioteki swojej grupie docelowej. Przykładowe aktywności w programie mogą obejmować kursy szkoleniowe, otwarte spotkania podczas których lokalni właściciele małych firm opowiadają o swoich przedsiębiorczych podróżach, oraz wydarzenia networkingowe, które pomagają przedsiębiorcom z Twojej społeczności nawiązywać kontakty i tworzyć partnerstwa.
  6. Uruchom (lub rozwiń) przestrzeń tworzenia w bibliotece. Tzw. makerspaces zapewniają innowatorom środowisko współpracy, w którym mogą realizować swoje hobby i kreatywne pomysły. Dostarczaj narzędzia pomagające przedsiębiorcom w produkcji i marketingu, takie jak maszyny do szycia, grawerki i wycinarki laserowe, oprogramowanie do projektowania, drukarki 3D do tworzenia prototypów oraz sprzęt do nagrywania wysokiej jakości dźwięku i wideo. Nie zapomnij promować swojej przestrzeni kreatywnej i koncepcji przedsiębiorczości w swoich zasobach, w których znajdują się twoje hobby, rzemiosło i książki kucharskie.
  7. Poznaj ekosystem przedsiębiorczości swojej społeczności. Silne ekosystemy pozwalają przedsiębiorcom szybko znaleźć wiedzę i zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces. Oprócz zasobów w Twojej bibliotece, Twoja dokumentacja powinna zawierać akceleratory i inkubatory małych firm, programy szkoleniowe i warsztaty w zakresie przedsiębiorczości, przestrzenie coworkingowe, makerspaces, szkoły wyższe i uniwersytety, informacje o małych firmach, imprezy i konkursy, firmy venture capital, organizacje obywatelskie, grupy społeczne i wszelkie inne zasoby wspierające przedsiębiorców.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoja biblioteka może rozpocząć lub rozszerzyć swoje usługi na małe firmy i przedsiębiorców, zapoznaj się z naszą serią seminariów internetowych poświęconych bibliotekom i przedsiębiorczości.