Medicína

Odborné databáze

BIOSIS Preview

BIOSIS Previews, který vytváří skupina Web of Science Group®, je rozsáhlý index věd o živé přírodě a biomedicínského výzkumu z časopisů, setkání, knih a patentů. Databáze zahrnuje předklinický a experimentální výzkum, metody a přístrojové vybavení, studie na zvířatech a další. Zahrnuje indexování BIOSIS a rozšířené termíny MeSH.

Cochrane Collection Plus

Tato kolekce je základním zdrojem vysoce kvalitních dat ze zdravotnictví. Využiji ji nejen poskytovatelé zdravotní péče, ale také výzkumníci, pedagogové a ti, kteří jsou zodpovědni za financování a administrativu ve zdravotnictví.

Dentistry & Oral Sciences Source   ·  Plný text

Dentistry & Oral Sciences Source je plnotextová databáze pro zubní lékaře a výzkumné pracovníky. Nabízí špičkové časopisy z oblasti zubního lékařství a dentálních věd, které jsou obvykle pořizovány vysokými školami zubního lékařství a příbuznými institucemi.

Food Science Source   ·  Plný text

Food Science Source je rozsáhlá plnotextová databáze podporující výzkum v potravinářském průmyslu. Zahrnuje stovky plnotextových časopisů, monografií, magazínů, odborných publikací a zpráv z potravinářského průmyslu. Tematicky pokrývá oblast zpracování a bezpečnosti potravin, služeb, logistiky a inovací v potravinářství.

Global Health

Tuto databázi vytvořila CABI, aby zajistila, že klíčová literatura ze všech zdrojů bude k dispozici těm, kdo pracují v oblasti veřejného zdraví. Pokrývá všechny aspekty veřejného zdraví, a to na mezinárodní i lokální úrovni. Zároveň obsahuje řadu materiálů z biomedicíny a dalších přírodovědných oborů.

International Pharmaceutical Abstracts

Tato rozsáhlá databáze od Web of Science Group poskytuje indexaci a abstrakty farmaceutických a lékařských časopisů z celého světa. Je zásadní pro výzkumníky, studenty a zdravotníky, kteří se zajímají o současnou odbornou literaturu o léčivech.

MEDLINE with Full Text   ·  Plný text

MEDLINE with Full Text je komplexní databáze poskytující plné texty stovek špičkových biomedicínských a zdravotnických časopisů indexovaných v MEDLINE. Řada časopisů je k dispozici bez omezení. Lékaři, vědci, zdravotní sestry a ostatní zdravotníci tak mají k dispozici nejnovější informace hned, jak jsou zveřejněny.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.

Rehabilitation & Sports Medicine Source   ·  Plný text

Rehabilitation & Sports Medicine Source, vytvořený pro studenty sportovní medicíny a fyzioterapie a výzkumné pracovníky, nabízí plné texty časopisů z oblasti sportovní medicíny a rehabilitace, odborných publikací a časopisů.

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  Plný text

Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) využijí zejména studenti a vyučující anatomie, fyziologie, biologie a dalších přírodovědných oborů. Databáze obsahuje ilustrace, animace a interaktivní multimediální obsah, které jsou k dispozici ke stažení.

SPORTDiscus with Full Text   ·  Plný text

SPORTDiscus with Full Text je nepostradatelnou databází s informacemi o sportu a sportovní medicíně. Databáze obsahuje stovky plnotextových časopisů se zaměřením na sportovní medicínu. Je základním nástrojem pro zdravotníky a odborníky, kteří se věnují fitness, zdraví a sportu.

MEDLINE Complete   ·  Plný text

MEDLINE Complete je přední fulltextová databáze biomedicínských a zdravotnických časopisů, která poskytuje plné texty tisíců špičkových lékařských časopisů s indexací cover-to-cover. Jedná se o základní výzkumný nástroj pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky a výzkumné pracovníky.

CINAHL Complete   ·  Plný text

S CINAHL Complete získají uživatelé rychlý a snadný přístup k plným textům nejlepších časopisů věnovaných ošetřovatelství, přehledům péče založeným na důkazech, rychlým lekcím a dalším informacím. Zjistěte, co CINAHL Complete nabízí a proč se statisíce zdravotních sester a ostatních profesionálů ve zdravotnictví spoléhá právě na tento zdroj informací.

Historické digitální archivy

Global Health Archive

Global Health Archive je bibliografická databáze výzkumu v oblasti veřejného zdraví a biomedicíny z let 1910 až 1983 z produkce CABI. Obsahuje stovky tisíc záznamů z časopisů, které již nevycházejí, a poskytuje historický kontext k aktuálním tématům veřejného zdraví.   

Kolekce e-knih

EBSCO eBooks Nursing Subscription Collection

Zjednodušte ošetřovatelskému personálu a studentům proces výzkumu pomocí této kolekce elektronických knih, která je určena nemocnicím, zdravotnickým zařízením a akademickým institucím. Tato sbírka poskytuje výzkumným pracovníkům informace, které potřebují k poskytování péče, od klinických a praktických příruček založených na důkazech až po příručky a tituly pro odborný růst.

EBSCO eBooks Medical Subscription Collection

Nabídněte lékařům a studentům neomezený a kdykoli dostupný přístup k základním lékařským e-knihám. Tato kolekce předplatného obsahuje tisíce pečlivě vybraných elektronických knih určených pro užití v klinických zařízeních, biomedicínských knihovnách a akademických lékařských institucích.