Medicína

Odborné databáze

BIOSIS Preview

BIOSIS Preview® z produkce Web of Science Group indexuje časopisy, knihy a patenty z přírodních věd a biomedicíny. Součástí databáze je také preklinický a experimentální výzkum. BIOSIS indexace a MeSH tezaurus pro snadnější vyhledávání relevantních informací.

Cochrane Collection Plus

Tato kolekce je základním zdrojem vysoce kvalitních dat ze zdravotnictví. Využiji ji nejen poskytovatelé zdravotní péče, ale také výzkumníci, pedagogové a ti, kteří jsou zodpovědni za financování a administrativu ve zdravotnictví.

Dentistry & Oral Sciences Source   ·  Plný text

Dentistry & Oral Sciences Source je plnotextová databáze pro zubní lékaře a výzkumníky. Obsahuje špičkové časopisy ze stomatologie.

Food Science Source   ·  Plný text

Food Science Source je rozsáhlá plnotextová databáze podporující výzkum v potravinářském průmyslu. Zahrnuje stovky plnotextových časopisů, monografií, magazínů, odborných publikací a zpráv z potravinářského průmyslu. Tematicky pokrývá oblast zpracování a bezpečnosti potravin, služeb, logistiky a inovací v potravinářství.

Global Health

Tato databáze od společnosti CABI zajišťuje přístup ke klíčové literatuře v oblasti veřejného zdraví. Pokrývá všechny aspekty veřejného zdraví a to na mezinárodní i lokální úrovni. Zároveň obsahuje řadu materiálů z biomedicíny a dalších přírodovědných oborů.

MEDLINE with Full Text   ·  Plný text

MEDLINE with Full Text je robustní databáze s plným textem stovek předních biomedicínských a zdravotnických časopisů indexovaných v MEDLINE. Řada časopisů je k dispozici bez embarga. Lékaři, výzkumníci, zdravotní sestry a ostatní zdravotníci tak mají k dispozici nejnovější informace ihned po jejich zveřejnění.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.

Rehabilitation & Sports Medicine Source   ·  Plný text

Vytvořeno pro studenty a výzkumníky sportovní medicíny a fyzikální terapie, Zdroj rehabilitace a sportovní medicíny nabízí plnotextové časopisy o sportovní medicíně a rehabilitaci, odborné publikace a časopisy.

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  Plný text

Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) využijí zejména studenti a vyučující anatomie, fyziologie, biologie a dalších přírodovědných oborů. Databáze obsahuje ilustrace, animace a interaktivní multimediální obsah, které jsou k dispozici ke stažení.

SPORTDiscus with Full Text   ·  Plný text

SPORTDiscus with Full Text je nepostradatelnou databází s informacemi o sportu a sportovní medicíně. Databáze obsahuje stovky plnotextových časopisů se zaměřením na sportovní medicínu. Je základním nástrojem pro zdravotníky a odborníky, kteří se věnují fitness, zdraví a sportu.

MEDLINE Complete   ·  Plný text

MEDLINE Complete je přední fulltextová databáze biomedicínských a zdravotnických časopisů, která poskytuje plné texty tisíců špičkových lékařských časopisů s indexací cover-to-cover. Jedná se o základní výzkumný nástroj pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky a výzkumné pracovníky.

CINAHL Complete   ·  Plný text

Prostřednictvím CINAHL Complete získají uživatelé rychlý a snadný přístup ke špičkovým odborným časopisům, návodům na ošetření, stručným popisům apod. Zjistěte, co CINAHL Complete nabízí a proč se statisíce zdravotních sester a ostatních zdravotníků spoléhá právě na tento zdroj informací.

Historické digitální archivy

Global Health Archive

Global Health Archive je bibliografická databáze výzkumu v oblasti veřejného zdraví a biomedicíny z let 1910 až 1983 z produkce CABI. Obsahuje stovky tisíc záznamů z časopisů, které již nevycházejí, a poskytuje historický kontext k aktuálním tématům veřejného zdraví.