Religion & Philosophy

Odborné databáze

Atla Religion Database (Atla RDB)

Tato databáze od ATLA (American Theological Library Association) je přední bibliografií pro studium teologie a religionistiky. Indexuje obsah se zaměřením na biblická studia, světová náboženství, historii církve a náboženství ve vztahu se sociálními otázkami.

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)   ·  Plný text

Atla Religion Database® (Atla RDB®) with AtlaSerials® (Atlas®) od ATLA (American Theological Library Association) indexuje časopisecké články z religionistiky a teologie. Zároveň obsahuje plné texty vybraných časopisů.

Arab World Research Source: Al Masdar   ·  Plný text

Arab World Research Zdroj: Al Masdar je jedinečná plnotextová databáze pro arabistiku, blízkovýchodní studia a islámská studia. Názvy jsou uvedeny v arabštině i angličtině a abstrakty jsou dostupné v arabštině, pokud jsou dostupné.

Jewish Studies Source   ·  Plný text

Jewish Studies Source je bohatá plnotextová databáze, která nabízí multidisciplinární pohled na židovskou civilizaci od jejích historických počátků až po současnost. Nabízí stovky publikací věnovaných židovským studiím, včetně odborných časopisů, knih, monografií, biografií a dalších.

New Testament Abstracts Online

Tato databáze, která vznikla ve spolupráci Atla a Boston College, je nepostradatelnou badatelskou a bibliografickou pomůckou pro religionisty a teology, knihovníky, duchovní a studenty Nového zákona a historie.

Old Testament Abstracts Online

Tato databáze vznikla ve spolupráci Atla a Catholic Biblical Association. Obsahuje indexaci a abstrakty článků z náboženských a teologických časopisů, monografií, spoluautorských publikací souvisejících se studiem Starého zákona.

The Philosopher's Index

Tato aktuální a obsáhlá bibliografická databáze z produkce Philosopher’s Information Center pokrývá vědecký výzkum ze všech hlavních okruhů filozofie.

SeLaDoc: La Base de datos de Teología Latinoamericana

SeLaDoc, vydávaný katedrou teologie na Pontificia Universidad Catolica de Chile, je referenční databáze s otevřeným přístupem, která obsahuje nepublikované tituly většiny časopisů z oblasti teologie a pastorální reflexe Latinské Ameriky a Karibiku. Tato databáze je přístupná všem čtenářům a je užitečná pro každého, kdo se zajímá o náboženská a teologická témata obecně nebo o latinskoamerickou teologickou produkci.

Historické digitální archivy

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 obsahuje životopisné publikace a historické materiály z období ranného křesťanství. Zahrnuje příhěhy církevních představitelů.

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1 je archivem náboženské a teologické literatury od konce 13. století do roku 1893. Kolekce se věnuje řadě náboženských témat. Obsahuje mimo jiné svazky v aramejštině, arabštině, řečtině a hebrejštině.

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2 je archivem náboženské a teologické literatury z let 1894 až 1922. Mapuje náboženství v Americe na přelomu století, včetně rostoucího zájmu o jiné než západní náboženství.

Kolekce e-knih

EBSCO eBooks Religion Subscription Collection

Zajistěte informace pro studenty a jejich vyučující v oblasti studia náboženství. Tato kolekce e-knih zahrnuje širokou škálu náboženských témat, která čtenářům umožňují poznávat náboženská přesvědčení, víru, kulturní systémy a pohledy na svět. Obsahuje celou řadu titulů, od úvodních textů pro vysokoškolské studium až po složitější díla pro pokročilé vědce.